Mudita

Mudita oznacza radowanie się szczęściem i pomyślnością innych, nawet jeśli nas bezpośrednio nie dotyczy.

Mudita, jest uznawana w tradycji buddyjskiej za jeden ze szlachetnych stanów umysłu, który realizuje się teraz, ale jego efekty tworzą przyszłość. Ten szlachetny stan umysłu, nie jest praktykowany w stosunku do siebie samego, ale tylko w odniesieniu do innych.

W naszych interkulturowych czasach, możemy czerpać z doświadczeń innych tradycji, starając się docenić ich wartość. Żyjąc w cywilizacji ukształtowanej przez wieki chrześcijaństwa, niełatwo odczuć tak odmienną postawę. Mudita, nie znajduje w chrześcijaństwie bezpośredniego odnośnika. Próba zrozumienia tego stanu ducha, może wzbogacić nasze postawy życiowe.

Dla łatwiejszego zrozumienia stanu Mudita, należy wyobrazić sobie, uczucia jakie towarzyszą rodzicowi, który obserwuje sukcesy swojego wzrastającego dziecka.
Mudita oznacza współradość. Jeżeli odczuwasz radość widząc sukcesy innych, wiesz czym jest Mudita.