Cennik

Uwaga! Podane ceny mają charakter orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się od cen aktualnie obowiązujących w gabinecie.

DIAGNOZY

   
Diagnoza procesów integracji sensorycznej SI:     CZAS CENA
– wywiad z rodzicami/rodzicem (1-2 sesje) 50 minut/1 sesja 100 zł
– badanie (przeprowadzenie testów, prób klinicznych i obserwacji dziecka  2-3 sesje) 50 minut/1 sesja 120 zł
– przygotowanie pisemnego raportu z badania (1-2 sesje) 50 minut/1sesja 100 zł
– omówienie wyników diagnozy z rodzicami (1-2 sesje) 50 minut/1 sesja 120 zł
– przygotowanie dodatkowych dokumentów (1-2 sesje) 50 minut/1 sesja            150 zł
     
Diagnoza procesów samoregulacji    
– wywiad z rodzicami (1-2 sesje) 50 minut/1 sesja 100 zł
– badanie dziecka (1-2 sesje) 50 minut/1 sesja 120 zł
– omówienie wyników badania i zalecenia terapeutyczne (1-2 sesje)  50 minut/1 sesja 120 zł
     
Diagnoza neurologopedyczna niemowląt i małych dzieci    
– wywiad z rodzicami (1-2 sesje) 50 minut/1 sesja 100 zł
– badanie dziecka 50 minut 150 zł
– omówienie wyników badania i zalecenia terapeutyczne 50 minut/1 sesja 120 zł
     
Badanie na potrzeby fizjoterapii    
Ocena kinezjologiczna niemowląt (wg Vojty) 50 minut 150 zł
Ocena rozwoju ruchowego dziecka 60 minut 150 zł
Badanie fizjoterapeutyczne wg protokołu McKenziego 90 minut 150 zł
Wizyta  konsultacyjna  50 minut 100 zł
                                       
SESJE TERAPEUTYCZNE
   
Integracja sensoryczna SI 50 minut 150 zł
Terapia neurologopedyczna 50 minut 150 zł
Terapia Metodą Vojty 40 minut 150 zł
Terapia metodą McKenziego (instruktaż ćwiczeń) 50 minut 150 zł
Kinezyterapia 50 minut 150 zł
Terapia blizn 40 minut  100 zł
Elektroterapia (TENS, prądy diadynamiczne, interferencyjne) 30 minut   30 zł